Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

kittenshigh

February 02 2020

kittenshigh
6595 16cb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoupless soupless
kittenshigh
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatutus tutus

December 18 2019

kittenshigh

November 18 2019

kittenshigh

November 04 2019

kittenshigh
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viacisak cisak

October 09 2019

kittenshigh
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viatutus tutus

October 07 2019

kittenshigh
3964 9491 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasadporn sadporn

August 30 2019

kittenshigh

July 22 2019

kittenshigh

July 16 2019

kittenshigh
7845 1529 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaconcarne concarne

July 12 2019

kittenshigh
6416 f954 500
Reposted frommangoe mangoe viabodyinthegarden bodyinthegarden

June 17 2019

kittenshigh
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viabodyinthegarden bodyinthegarden

June 13 2019

kittenshigh
9421 5c08 500
Reposted fromomphh omphh viasadporn sadporn

June 11 2019

kittenshigh
0688 0aa0
Reposted fromidana idana viaconcarne concarne

June 10 2019

4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viabodyinthegarden bodyinthegarden

June 03 2019

kittenshigh
note to self
Reposted fromszszsz szszsz viabodyinthegarden bodyinthegarden

May 27 2019

kittenshigh
6738 09f5 500
Reposted fromkukka kukka viaconcarne concarne

March 26 2019

kittenshigh
5526 9614

February 26 2019

kittenshigh
3533 1d5b 500

Female cat   -   Jan Heyse , c. 1919 
Reposted frombabyface babyface viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl